PRAKTIJK

In de zomer van 2020 ben ik mijn eigen kinderpraktijk gestart. Voorheen combineerde ik de trainingen. Zo gaf ik trainingen in mijn eigen praktijk en op scholen. Terwijl ik dit deed op een school, heb ik mogen ervaren hoe waardevol het is, wanneer leerlingen in een gehele groep dezelfde training krijgen. Dit heeft mij doen besluiten om in het schooljaar 2022-2023 over te stappen naar enkel trainingen te geven op scholen.

Randvoorwaarden om kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige individuen zijn o.a.: ‘leren leren’ en ‘weerbaar worden’.

Ik wil kinderen iets waardevols bijbrengen en meegeven waar ze hun hele leven profijt van hebben.